Valors cultivats

Tant l’hort escolar, com tots els altres elements relacionats amb ell aporten sense cap mena de dubte uns valors necessaris per al futur alumne.

El respecte cap al treball col·lectiu, la sensibilització social, la recuperació del medi ambient, el respecte per les tradicions. L’ adquisició de valors i normes son uns clars exemples d’aquets valors associats a totes aquestes activitats.

divendres, 6 de maig de 2011

Jocs Psicomotrius

Em creat les dunes de jocs perquè els alumnes puguin jugar i experimentar el màxim de temps possible

Per tal de poder desenvolupar aquestes Capacitats utilitzarem diferents maneres de treballar.
Circuits temàtics: consisteix en muntar circuits que giren entorn d'una història inventada on es realitzen diferents activitats físiques en un recorregut.

La manera de treballar les Capacitats psicomotrius es basa en l'experimentació i la recerca del món que envolta el nen ja que cap concepte pot ser après sense haver-lo vivenciat anteriorment.
És important posar a disposició dels alumes tot tipus de material convencional i no convencional a partir del qual es puguin crear jocs lliures o proposats i exercicis que fins i tot puguin modificar la utilitat habitual d'aquests materials.

Un treball ben fet de Psicomotricitat, sens dubte afavorirà una bona maduració de l'alumne en tots els aspectes: seguretat i confiança personal, motricitat fina, àrees instrumentals, altres aprenentatges, ... Quantes vegades descobrim que és la manca d'aquestes capacitats les que provoquen un fracàs escolar o un desinterès per  l'escola?

Es poden projectar i construir a mida però aquets son els dos Standard:

La mes gran es de: 7,9 x 7,4 m x 1,5 m d’alçada

La mes petita: 7,2 x 6,8 m x 1,5 m d’alçada

dimarts, 3 de maig de 2011

Hort escolar

Els horts que construïm estan fets amb materials naturals per a que el alumnes pugen experimentar, amb el contacte amb la terra, la fusta, les plantes.

Aquí us ensenyem uns exemples del que em construït. Les mesures son de 250 cm d’amplada per 500 cm de llargada.